CBD og depresjon: Hva sier forskningen?

CBD og depresjon: Hva sier forskningen?

Sammendrag:

 • Depresjon er en vanlig stemningslidelse som kan forårsake følelser av håpløshet eller dyp tristhet.
 • Tradisjonell behandling involverer farmasøytiske medisiner og psykoterapi.
 • CBD er en naturlig planteforbindelse som kan støtte mennesker med depresjon, angst og andre helseproblemer.
 • Forskning som ser på CBD og depresjon er i de tidlige stadiene, men noen resultater er lovende.

Depresjon er en alvorlig psykisk sykdom som rammer nesten 280 millioner mennesker over hele verden. Hvis du lever med depresjon, kan du føle deg håpløs, utmattet og ute av stand til å nyte livet.

Den tradisjonelle tilnærmingen til behandling av depresjon er med medisiner og psykoterapi, men det kan være et nytt alternativ.

CBD er en naturlig hampforbindelse som vekker oppmerksomhet for sin evne til å støtte velvære. Studier tyder på at CBD positivt påvirker smerte, betennelse, søvnproblemer og livskvalitet.

Nylig har studier vist potensialet i psykiske helsetilstander, inkludert angst og depresjon.

Fortsett å lese for å lære mer om CBD potensielle fordeler for depresjon og hvorfor du bør vurdere å legge til dette ikke-berusende planteproduktet til rutinen din.

Hva er depresjon?

Depresjon er en vanlig, men alvorlig psykisk helsetilstand som kan ramme alle. Det er en vedvarende og dyp følelse av håpløshet og fortvilelse som kan være overveldende.

Det er normalt å føle seg trist eller deprimert til tider, kanskje på grunn av tap, personlige problemer eller andre stressfaktorer i livet. Men hvis symptomene vedvarer i uker eller måneder uten åpenbar årsak, kan det være klinisk depresjon.

Depresjon kan forårsake en lang rekke psykiske og fysiske symptomer, inkludert:

 • Tristhet
 • Irritabilitet
 • Tomhet
 • Dårlig konsentrasjon
 • Tap av interesse
 • Følelser av uttrykksfull skyld
 • Lav egenverd
 • Håpløshet om fremtiden
 • Tanker om å dø av selvskading
 • Forstyrrende søvn
 • Endringer i appetitt og vekt
 • Føler seg sløv
 • Svakhet
 • Utmattelse
 • Søvnløshet

I løpet av en depressiv episode kan en person oppleve betydelige problemer med personlig, familie, sosiale, pedagogiske, yrkesmessige og andre viktige funksjonsområder.

Leger kan diagnostisere depresjon hvis personen har disse symptomene mesteparten av tiden i minst to uker.

De underliggende årsakene til depresjon er et komplekst samspill mellom sosiale, psykologiske og biologiske faktorer. Selv om det ikke er noen enkelt årsak, utløses det ofte av en stor livshendelse som døden til en kjær, tap av jobb, økonomiske problemer eller andre traumatiske hendelser.

Depresjon kan føre til en nedadgående spiral av skadelige tanker og atferd som kan være vanskelig å bryte ut av og som påvirker personens liv ytterligere negativt.

Heldigvis finnes det effektive behandlinger for depresjon, og det er ingen grunn til å lide i stillhet. Leger kan gi råd om antidepressive medisiner, psykoterapi, treningsterapi eller andre tilnærminger. Nylig har CBD – forkortelse for cannabidiol – kommet inn i søkelyset som et potensielt alternativ.

Hva er CBD?

CBD er en av de mange kjemiske forbindelsene som finnes i hampplanten. Hamp er en underart av Cannabis sativa dyrket for å ha ubetydelige nivåer av THC (tetrahydrocannabinol). I Storbritannia er CBD lovlig, forutsatt at plantene det er utvunnet fra inneholder mindre enn 0,2% THC.

I motsetning til THC er CBD ikke berusende, noe som betyr at det ikke gir en "høy" følelse, men det har fortsatt mange helsestøttende effekter.

CBD samhandler med kroppens endocannabinoidsystem (ECS), som er ansvarlig for å opprettholde homeostase, eller balanse.

ECS er et nettverk av cannabinoidreseptorer kalt CB1 og CB2, som eksisterer i hele vevene, inkludert hjernen og sentralnervesystemet.

Den inneholder også naturlige nevrotransmittere kalt endocannabinoider og enzymer som bryter dem ned når de har utført sin funksjon.

ECS regulerer flere kroppsfunksjoner, inkludert:

 • Sove
 • Appetitt
 • Humør
 • Hukommelse
 • Smerteoppfatning
 • Betennelse
 • Temperaturregulering
CBD og depresjon: Hva sier forskningen?

CBD har vist seg å ha ulike positive effekter på velvære, inkludert å støtte mennesker som opplever smerte, betennelse og søvnproblemer. Den viser også potensiale innen psykisk helse for tilstander inkludert angst og depresjon.

CBD og depresjon: Kan det hjelpe?

Ja, de første resultatene av tidlig forskning på CBD og depresjon virker lovende og kan gi fremtidig retning for videre studier.

Hva sier forskningen?

Noen studier fremhever CBDs terapeutiske potensial, men det er viktig å forstå at mange er dyrestudier eller har begrensninger. Selv om det eksisterer studier på mennesker, er det nødvendig med ytterligere forskning for å fullt ut forstå forholdet mellom CBD og depresjon.

En 2014-gjennomgang av dyrestudier fant at CBD ser ut til å påvirke serotoninreseptorene i hjernen positivt. Serotonin er en kjemisk budbringer som fungerer som en stemningsstabilisator og er involvert i hukommelse, læring og andre fysiologiske prosesser.

Serotonin påvirker følelser av velvære og lykke, og derfor er det viktig å holde denne nevrotransmitteren balansert hos personer med depresjon.

Gjennomgangen bemerket også at CBD ser ut til å ha antidepressive og angstdempende effekter i dyremodeller av depresjon.

En nyere gjennomgang fra 2018 konkluderte med at flere studier har vist antistress- og antidepressivaktiviteten til CBD i dyremodeller etter kort- eller langtidsbruk.

I en ytterligere forskningsstudie fra 2018 om CBD og depresjon fant forskerne at en enkelt dose CBD induserte antidepressiva-lignende effekter hos mus og rotter.

Videre så en senere 2020-studie med nesten 400 deltakere på blant annet CBD og depresjon. Disse personene ble foreskrevet CBD for psykiske problemer, nevrologiske problemer og smerte. Etter tre uker med CBD-bruk rapporterte alle deltakerne at livskvaliteten deres ble forbedret. I tillegg noterte de som brukte CBD for angst og depresjon forbedringer i deres daglige funksjon og reduserte angstsymptomer.

Forskere lærer stadig om det komplekse samspillet mellom CBD-olje og depresjon. Det er et pågående forskningsområde, selv om funnene er lovende og kan lede videre store kliniske studier av CBD-olje og depresjon hos mennesker.

CBD vs antidepressiva

CBD og depresjon: Hva sier forskningen?

Antidepressiva er ofte foreskrevet for personer med depresjon og inkluderer selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI), trisykliske antidepressiva (TCA) og monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere).

CBD kan ha noen fordeler i forhold til disse medisinene, som kan ta tid å begynne å virke. For eksempel fant en dyrestudie fra 2019 at CBD hadde en umiddelbar og langvarig antidepressiv-lignende effekt.

På samme måte bemerket en 2019-gjennomgang av forskning på CBD og depresjon at de antidepressiva-lignende effektene av CBD har blitt registrert i forskjellige dyremodeller.

Som et naturlig produkt kan det også forårsake færre bivirkninger. Antidepressiva er kjent for å forårsake søvnløshet, hodepine, fordøyelsesproblemer, svimmelhet, humørsvingninger og seksuell dysfunksjon. Imidlertid opplever de fleste minimale bivirkninger når de bruker CBD.

Selv om CBD har fordeler, er det ikke en erstatning for reseptbelagte antidepressive medisiner. Hvis du vurderer å legge til CBD i rutinen din, snakk med legen din og be om veiledning før du endrer din vanlige medisineringsplan.

Kan CBD hjelpe mot angst?

CBD og depresjon: Hva sier forskningen?

Ja, CBD kan hjelpe mot angst, et psykisk helseproblem som ofte følger med depresjon. Du kan føle deg anspent, bekymret og oppleve fysiske endringer som økt blodtrykk hvis du har angst.

Serotonin og andre nevrotransmittere kan bidra til angstlidelser. CBD kan øke virkningen av serotoninreseptorer og påvirke humøret raskere enn selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI), et vanlig foreskrevet antidepressivum.

I tillegg antydet en anmeldelse fra 2015 at CBD interagerer med forskjellige reseptorer som regulerer angstatferd. Disse inkluderer serotonin 5-HT1A-reseptoren og CB1-reseptorene i hjernen.

CBD kan fungere som en 5-HT1A-agonist, som er målet for SSRI. Disse medisinene hindrer hjernen i å absorbere serotonin, noe som øker tilgjengeligheten og lar den kommunisere meldinger mellom nerveceller i nærheten. Derfor kan CBD løfte humøret og forbedre angst.

Det er bevis på at CBD kan hjelpe angst hos mennesker. For eksempel så en retrospektiv studie fra 2019 på CBD og angst. Forskere undersøkte effekten av CBD på 72 deltakere som opplevde angst eller søvnproblemer. Mer enn 82 % rapporterte at angsten deres ble redusert i løpet av de to første månedene med CBD-bruk.

Nok en gjennomgang i 2020 ga ytterligere positive resultater. Forfatterne så på CBD og angstlidelser og fant bevis for å støtte det som en terapi alene eller som en komplementær terapi til andre medisiner. Det kan hjelpe ved ulike angstlidelser, som posttraumatisk stresslidelse (PTSD), generalisert angstlidelse (GAD) og sosial angstlidelse.

Andre måter å bekjempe depresjon

Depresjon er en kompleks tilstand og krever ofte en mangefasettert tilnærming til behandling.

Hvis du sliter med depresjon, er det viktig å søke profesjonell hjelp selv om du føler deg utmattet og håpløs. Depresjon er en tilstand som kan behandles, og du kan samarbeide med legen din for å lage en passende behandlingsplan bestående av medisinering, terapi og livsstilsendringer.

I tillegg til profesjonell hjelp, er det ting du kan gjøre for å håndtere depresjon og hjelpe deg på veien til bedring. Prøv å inkorporere strategiene i livet ditt hvis du føler deg deprimert:

CBD og depresjon
 • Få kontakt med venner og familie — I stedet for å trekke deg tilbake fra livet, prøv å sosialisere og stole på folk.
 • Vær mer aktiv — Trening kan bidra til å heve humøret ditt. Å gå en rolig spasertur betyr et skifte av natur og frisk luft.
 • Møt frykten din — Selv om det er fristende å unngå utfordrende situasjoner, kan det føre til tap av selvtillit. Så hvis du føler at du unngår reiser eller sosiale arrangementer, prøv å møte dem i stedet.
 • Reduser alkoholinntaket — Folk kan drikke alkohol for å skjule følelsene sine eller som en måte å mestre på, men i det lange løp vil ikke alkohol hjelpe og kan få deg til å føle deg mer deprimert.
 • Spis et balansert kosthold — Noen mennesker finner trøst i mat, mens andre synes depresjon gir dem liten lyst til å spise. Antidepressiva kan også påvirke appetitten din. Det er imidlertid viktig å inkludere frukt, grønnsaker, fullkorn og annen næringsrik mat i kostholdet ditt for å hjelpe kroppen din til å holde seg frisk.

Husk at det er viktig å få hjelp hvis du fortsatt føler deg nedstemt eller deprimert etter et par uker. Depresjon kan forverres over tid, så det er avgjørende å få riktig diagnose og behandling så snart som mulig.

Hvor mye CBD bør jeg ta?

Den optimale dosen av CBD er forskjellig fra person til person, og det er foreløpig ingen anbefalt standard daglig dose. I stedet avhenger mengden som fungerer best for deg av faktorer som høyde, vekt og årsaker til å ta CBD.

For å hjelpe deg med å finne en passende dosering tilbyr vi en CBD-oljedoseringskalkulator. Generelt, hvis du er ny til å ta CBD, anbefaler vi at du starter lavt og går sakte, for eksempel 20 mg, per dag den første uken. Du kan deretter øke dosen med en liten mengde med noen få dagers mellomrom til du finner en dose som virker.

Du bør merke deg at Food Standards Agency (FSA) anbefaler en maksimal total daglig dose på 70 mg CBD for alle typer CBD-produkter til sammen.

Hvordan ta CBD

Hvordan ta CBD

Hvis du vurderer å bruke CBD og depresjon er et problem, kan du velge fra et bredt spekter av produkter, inkludert CBD-olje, CBD-kapsler, CBD-gummi og CBD-spiselige varer, hver med spesifikke fordeler.

CBD-olje tas sublingualt ved å legge noen dråper under tungen og holde dem i et minutt eller så før du svelger.

CBD-oljen passerer gjennom munnslimhinnen og kommer inn i blodet for rask effekt.

Andre produkter som CBD-kapsler, CBD-gummier og CBD-spiselige er gode alternativer til CBD-olje og gir en enkel måte å administrere doseringen din på.

Men fordi disse produktene går inn i fordøyelsessystemet ditt, blir effektene tregere å materialisere seg, det tar opptil 2 timer før de virker, men gir lindring i opptil 8 timer.

Er CBD trygt?

Ja, CBD virker trygt og forårsaker ikke mange bivirkninger. Når det er sagt, kan noen mennesker ha følsomhet og erfaring:

 • Tørr i munnen
 • Diaré
 • Utmattelse
 • Endringer i vekt og appetitt

Verdens helseorganisasjon (WHO) bemerket at CBD regnes som godt tolerert med en god sikkerhetsprofil.

Likevel, hvis du tar andre medisiner, er det viktig å diskutere CBD med helsepersonell for å minimere bivirkninger eller legemiddelinteraksjoner.

CBD og depresjon: Takeaway

Depresjon er et vanlig psykisk helseproblem som mange mennesker står overfor. Leger kan anbefale å behandle det med en kombinasjon av medisiner, psykoterapi og livsstilsendringer. Imidlertid tyr noen mennesker nå til alternativer, som CBD.

De første resultatene av noen studier av CBD og depresjon ser lovende ut, men mer forskning er nødvendig for å bekrefte disse resultatene.

CBD anses generelt som trygt med få bivirkninger. Hvis du er interessert i å prøve CBD og depresjon er et problem, start med en lav dose og øk den gradvis til du finner en mengde som fungerer for deg.

Sørg for å diskutere potensielle CBD-fordeler med helsepersonell først.

Ansvarsfraskrivelse: Det er foreløpig ikke tilstrekkelig bevis for å støtte bruken av CBD i tilstanden(e) nevnt ovenfor, og denne teksten gjenspeiler på ingen måte anbefalt bruk. Søk alltid råd fra helsepersonell hvis du tar foreskrevet medisin eller tenker på å bruke CBD for tilstanden din.

Skrevet av Zia Sherrell og anmeldt av vår kvalifiserte ekspert, Moyra Cosgrove, leder for ernæring ved Naturecan, SENR registrert ernæringsfysiolog og DPof-kandidat ved LJMU

Produkter som kan være relevante for deg

CBD Begynnerpakke fra Naturecan
CBD olje 2.5%
CBD Begynnerpakke fra Naturecan
CBD olje 2.5%

CBD Begynnerpakke

Se mer informasjon
Smakspulver - Mango- og pasjonsfruktsmak
Mango- og pasjonsfruktsmak - prøve
Smakspulver - Sjokoladesmak
Hvit sjokolade og kokossmak - prøve
Sjokoladesmak - prøve
Smakspulver - Hvit sjokolade og kokossmak
Smakspulver - Mango- og pasjonsfruktsmak
Mango- og pasjonsfruktsmak - prøve
Smakspulver - Sjokoladesmak
Hvit sjokolade og kokossmak - prøve
Sjokoladesmak - prøve
Smakspulver - Hvit sjokolade og kokossmak

Smakspulver

Se mer informasjon

Andre artikler som kan være spennende